top of page

Guyon Saunders Resource Center

Cảm ơn quý vị đã sử dụng Ki-ốt Toà Án Ảo GSRC. Chúng tôi là Nơi Tạm Trú Ban Ngày cho những người vô gia cư, nhưng ki-ốt pháp lý của chúng tôi mở cửa cho tất cả mọi người ở Amarillo để nhận thông tin và tài nguyên pháp lý miễn phí. Hãy ghé đến địa điểm của chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng đến 3:30 chiều, giờ chuẩn Miền Trung. Tìm chúng tôi trên Facebook @ Guyon Saunders Resource Center.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Giới Thiệu Về Pháp Luật / Tìm Kiếm Thông Tin Pháp Luật- Những Vấn Đề Cơ Bản:

Bài viết này giúp quý vị bắt đầu tìm hiểu về Luật và cách tìm thông tin pháp lý.

https://vi.texaslawhelp.org/article/finding-legal-information-and-reading-about-the-law 


Kháng Cáo Vấn Đề An Sinh Xã Hội:

Liên kết này sẽ đưa quý vị đến trang web An Sinh Xã Hội để kháng cáo một quyết định.

Văn Phòng Thanh Tra Texas HHS:

Nếu quý vị không hài lòng sau khi cố gắng nói chuyện trực tiếp với những người liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc nếu quý vị cho rằng thông tin quý vị nhận được là không chính xác, hãy gọi cho Văn Phòng Thanh Tra HHS.

Kháng Cáo Việc Trục Xuất:

Các Bước Kháng Cáo Việc Trục Xuất tại Texas:

https://vi.texaslawhelp.org/article/appealing-an-eviction

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Legal Aid of NorthWest Texas


LANWT cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý dân sự trên diện rộng cho khách hàng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn bao gồm luật gia đình, di chúc, vấn đề chủ nhà/người thuê nhà, phúc lợi công cộng, phục hồi cộng đồng và các vấn đề bất động sản.


TDCJ Reentry & Integration Division:

Dành cho những Người Phạm Tội ở Texas, vừa được thả khỏi TDCJ, cần trợ giúp để nhận lại giấy tờ nhận dạng hoặc có thắc mắc về các dịch vụ/nguồn lực tái hòa nhập.

rid@tdcj.texas.gov  hoặc tcoommi@tdcj.texas.gov  hoặc gọi số miễn phí (877) 887-6151.

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị.

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Watch "How do I find a lawyer?"

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

bottom of page