top of page

HealthPoint

Chào mừng đến với Kiosk Tòa án ảo HealthPoint! Tại đây, bạn có thể truy cập thông tin và tài nguyên pháp lý miễn phí.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Quyền Nuôi Con và Cấp Dưỡng Nuôi Con:

Hướng dẫn nghiên cứu này bao gồm luật, sách và các tài nguyên khác đề cập đến vấn đề cấp dưỡng nuôi con và quyền nuôi con.


Xóa hay niêm phong lý lịch? Huỷ bỏ so với không tiết lộ ở Texas:

Sự khác biệt giữa xóa (huỷ bỏ) và niêm phong (không tiết lộ) lý lịch tư pháp của quý vị ở Texas.

https://vi.texaslawhelp.org/article/clear-or-seal-your-record-expunctions-vs-nondisclosures-in-texas


Ly hôn ở Texas

Bài viết này giải đáp những câu hỏi thường gặp về việc ly hôn ở Texas

https://vi.texaslawhelp.org/article/divorce-in-texas   


Trục xuất:

Việc trục xuất diễn ra như thế nào và phải làm gì nếu quý vị đang phải đối mặt với việc bị trục xuất.

https://vi.texaslawhelp.org/article/eviction


Mẫu Di Chúc - Được phê duyệt bởi Tòa Án Tối Cao Texas:

Liên kết này giải thích và cung cấp các biểu mẫu di chúc sửa đổi đã được Tòa Án Tối Cao Texas phê duyệt gần đây vào ngày 7 tháng 7 năm 2023.

https://vi.texaslawhelp.org/article/will-forms-approved-by-the-supreme-court-of-texas

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Lone Star Legal Aid:

Cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí nói chung cho các gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Central Brazos Valley - Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp - Trợ Giúp Giảm Chi Phí


Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp (DRC) Central Brazos Valley cung cấp dịch vụ hòa giải cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức của Brazos và các hạt xung quanh. DRC cấp giấy giới thiệu đến các tổ chức, cơ quan và phòng ban khác có thể cung cấp các dịch vụ phụ trợ.


Văn phòng có nhân viên hỗ trợ từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Năm (trừ ngày lễ). Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng xem liên kết dưới đây:

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị.

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page