top of page

Maverick County Nick Carr Community Center

Nếu quý vị đang tìm kiếm trợ giúp pháp lý, ki-ốt của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Tôi cần giúp đỡ về việc ly hôn, chúng tôi có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị có con là trẻ vị thành niên


https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-have-children-under-18 


Tôi cần ly hôn, chúng tôi không có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị không có con là trẻ vị thành niên

https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-do-not-have-minor-children 


Tôi cần trợ giúp để xác định quyền nuôi con ban đầu nhưng tôi chưa kết hôn:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách giành quyền nuôi con và cấp dưỡng nuôi con tại Tòa án


https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-custody-order-i-am-the-childs-parent-sapcr  

 

Thuế Tài Sản và Miễn Trừ Gia Cư:


Bài viết này có thông tin về thuế tài sản và miễn trừ gia cư.

https://vi.texaslawhelp.org/article/property-taxes-and-homestead-exemptions Tố Tụng Dân Sự ở Texas- Những Điều Cơ Bản:

Bài viết này giải thích những điều cơ bản về các vụ kiện dân sự ở Texas.

https://vi.texaslawhelp.org/article/civil-litigation-in-texas-the-basics-in-three-phases


Những Điều Cơ Bản Về Chứng Thư Tài Sản:


Bài viết này giải thích những điều cơ bản về chứng thư tài sản ở Texas.

https://vi.texaslawhelp.org/article/property-deed-basics

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Texas RioGrande Legal Aid (TRLA):


Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho cư dân có thu nhập thấp ở 68 hạt thuộc Tây Nam Texas. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị.

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page