top of page

Planet SAFE

Cảm ơn quý vị đã sử dụng ki-ốt tòa án ảo Planet SAFE.


Ki-ốt này cung cấp cho quý vị các tài nguyên pháp lý miễn phí, chẳng hạn như trò chuyện trực tiếp với luật sư và liên kết đến các trang web pháp lý hữu ích.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Parenting Order Live Chat (Trò Chuyện Trực Tiếp về Lệnh Nuôi Dạy Con Cái):


Dịch vụ trò chuyện trực tiếp miễn phí này trên https://txaccess.org/ có thể giúp quý vị liên hệ với các luật sư miễn phí để giúp quý vị giải đáp các thắc mắc về quyền tiếp cận và thăm nom.


Tôi Cần Nhận Được Lệnh Bảo Vệ:

https://vi.texaslawhelp.org/toolkit/i-need-protective-order


Thông Tin Người Giám Hộ (GAL) Dành Cho Cha Mẹ


Trang Chủ SAFE:

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Texas RioGrande Legal Aid (TRLA):


Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho cư dân có thu nhập thấp ở 68 hạt thuộc Tây Nam Texas. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Volunteer Legal Services (Dịch Vụ Pháp Lý Tình Nguyện):


Volunteer Legal Services (VLS) là một tổ chức phi lợi nhuận giúp cung cấp tư vấn pháp lý và đại diện miễn phí cho những người có vấn đề pháp lý dân sự không có khả năng thuê luật sư.


VLS chỉ có thể trợ giúp trong các vụ án dân sự. Họ không thể trợ giúp về các vấn đề hình sự, nhập cư hoặc tranh chấp chứng thực di chúc.


Austin Community Law Center:


Trung tâm cung cấp các dịch vụ pháp lý với giá cả phải chăng. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.

Videos và các hướng dẫn

Planet SAFE

Planet SAFE là một chương trình của tổ chức phi lợi nhuận The SAFE Alliance. The SAFE Alliance có nhiều nguồn lực như các lớp tư vấn và nuôi dạy con cái.

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

bottom of page