top of page

Friendship of Women, Inc.

Chào mừng quý vị đến với Ki-ốt Toà Án Ảo tại Friendship of Women, Inc!


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Bảo Vệ Chống Bạo Lực và Lạm Dụng:

Liên kết này chứa các bài viết và hướng dẫn để giúp quý vị tìm hiểu các lựa chọn của mình và các bước tiếp theo.

https://vi.texaslawhelp.org/protection-from-violence-or-abuse


Vấn Đề Gia Đình, Ly Hôn và Con Cái:

Liên kết này chứa các bài viết và hướng dẫn hỗ trợ việc ly hôn, quyền nuôi con, CPS và tòa án gia đình.

https://vi.texaslawhelp.org/family-divorce-children 

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Texas RioGrande Legal Aid (TRLA):


Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho cư dân có thu nhập thấp ở 68 hạt thuộc Tây Nam Texas. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Texas Advocacy Project:

Hope Line có đội ngũ luật sư có thể trợ giúp giải quyết nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến hẹn hò và bạo lực gia đình, tấn công tình dục, rình rập và buôn người. Họ không thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề hình sự.

Gọi đến đường dây Hope Line: (800) 374-4673, từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng – 5:00 chiều

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị.

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page