top of page

Boat People SOS

Chào mừng quý vị đến với Ki-ốt Toà Án Ảo tại Boat People SOS!

 

Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Mẫu Di Chúc - Được phê duyệt bởi Tòa Án Tối Cao Texas:

Liên kết này giải thích và cung cấp các biểu mẫu di chúc sửa đổi đã được Tòa Án Tối Cao Texas phê duyệt gần đây vào ngày 7 tháng 7 năm 2023.

https://vi.texaslawhelp.org/article/will-forms-approved-by-the-supreme-court-of-texas

 

Trục xuất:

Việc trục xuất diễn ra như thế nào và phải làm gì nếu quý vị đang phải đối mặt với việc bị trục xuất.

https://vi.texaslawhelp.org/article/eviction 


Tôi cần ly hôn, chúng tôi không có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị không có con là trẻ vị thành niên

https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-do-not-have-minor-children  


Tôi cần giúp đỡ về việc ly hôn, chúng tôi có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị có con là trẻ vị thành niên


https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-have-children-under-18 

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Lone Star Legal Aid:

Cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí nói chung cho các gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.

 

Houston Bar Association LegalLine

Tư vấn pháp lý miễn phí cho công dân Hạt Harris, Texas vào ngày Thứ Tư đầu tiên và thứ ba hàng tháng. Hướng dẫn đăng ký có tại đây.


Houston Volunteer Lawyers:

Houston Volunteer Lawyers là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp lớn nhất tại Hạt Harris và các khu vực lân cận. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Earl Carl Institute:

Hỗ trợ pháp lý miễn phí về các vấn đề sau:

Bảo Tồn và Tịch Thu Tài Sản, Dịch Vụ Phòng Ngừa, Dự Án Tư Pháp Vị Thành Niên ECI, Thurgood Marshall School of Law Innocence, Dự Án, Sáng Kiến ECI/MBK Clean Slate. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Beacon Law

Hỗ trợ người dân Houston vô gia cư về các vấn đề pháp lý, kinh tế và nhà ở.

Hãy gọi 713-220-9780 để biết thông tin đặt lịch hẹn.

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page