top of page

Brownwood Community Library

Cảm ơn bạn đã sử dụng Kiosk Tòa án ảo của Thư viện Brownwood. Xin lưu ý rằng bạn có thể đặt trước ki-ốt cũng như phòng học cho các cuộc họp riêng.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm.

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

TexShare:


Cơ Sở Dữ Liệu TexShare cho phép quý vị truy cập tạp chí, sách điện tử, hình ảnh, video và tài nguyên tương tác. Xem trang Phổ Biến Nhất của chúng tôi hoặc nếu quý vị muốn tìm kiếm thông tin gì, hãy chọn từ gần 70 tài nguyên được liệt kê trong danh sách A-Z của chúng tôi.

https://texshare.net/


Texas State Law Library:

https://www.sll.texas.gov/legal-help/ 

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Legal Aid of NorthWest Texas


LANWT cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý dân sự trên diện rộng cho khách hàng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn bao gồm luật gia đình, di chúc, vấn đề chủ nhà/người thuê nhà, phúc lợi công cộng, phục hồi cộng đồng và các vấn đề bất động sản.

Videos và các hướng dẫn

Biểu Mẫu Pháp Lý Gale

Hướng dẫn này chỉ dẫn quý vị cách tìm kiếm và duyệt trên Gale Legal Forms để điều hướng cũng như tải xuống các tài liệu pháp lý.

Biểu Mẫu Pháp Lý Gale - Công Cụ Pháp Lý

Hướng dẫn này khám phá các công cụ trong Biểu Mẫu Pháp Lý Gale, bao gồm các định nghĩa pháp lý và Hỏi Đáp pháp lý.

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

bottom of page