top of page

Dallas County Law Library

Chào mừng quý vị đến Ki-ốt Toà Án Ảo tại Dallas County Law Library!


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Tố Tụng Dân Sự ở Texas- Những Điều Cơ Bản:

Bài viết này giải thích những điều cơ bản về các vụ kiện dân sự ở Texas.

https://vi.texaslawhelp.org/article/civil-litigation-in-texas-the-basics-in-three-phases


Xóa hay niêm phong lý lịch? Huỷ bỏ so với không tiết lộ ở Texas: 

Bài viết này giải thích sự khác biệt giữa việc xóa (xóa án tích) và niêm phong (không tiết lộ) lý lịch tư pháp của quý vị.

https://vi.texaslawhelp.org/article/clear-or-seal-your-record-expunctions-vs-nondisclosures-in-texas  


Ly hôn ở Texas

Bài viết này giải đáp những câu hỏi thường gặp về việc ly hôn ở Texas

https://vi.texaslawhelp.org/article/divorce-in-texas 


Trục xuất:

Việc trục xuất diễn ra như thế nào và phải làm gì nếu quý vị đang phải đối mặt với việc bị trục xuất.

https://vi.texaslawhelp.org/article/eviction 


Mẫu Di Chúc - Được phê duyệt bởi Tòa Án Tối Cao Texas:

Liên kết này giải thích và cung cấp các biểu mẫu di chúc sửa đổi đã được Tòa Án Tối Cao Texas phê duyệt gần đây vào ngày 7 tháng 7 năm 2023.

https://vi.texaslawhelp.org/article/will-forms-approved-by-the-supreme-court-of-texas

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Legal Aid of NorthWest Texas


LANWT cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý dân sự trên diện rộng cho khách hàng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn bao gồm luật gia đình, di chúc, vấn đề chủ nhà/người thuê nhà, phúc lợi công cộng, phục hồi cộng đồng và các vấn đề bất động sản.

Chương trình Luật sư tình nguyện Dallas - Luật sư và Phòng tư vấn pháp lý miễn phí:

Chương trình Luật sư tình nguyện Dallas tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ các luật sư tình nguyện để cung cấp trợ giúp pháp lý dân sự miễn phí cho những người thu nhập thấp tại Quận Dallas, Texas. Các tình nguyện viên DVAP cung cấp tư vấn và đại diện đầy đủ trong nhiều trường hợp khác nhau. Để biết thêm thông tin và cách nộp đơn, vui lòng xem liên kết bên dưới.


Texas Advocacy Project:

Hope Line có đội ngũ luật sư có thể trợ giúp giải quyết nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến hẹn hò và bạo lực gia đình, tấn công tình dục, rình rập và buôn người. Họ không thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề hình sự.

Gọi đến đường dây Hope Line: (800) 374-4673, từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng – 5:00 chiều

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị.

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page