top of page

Dell DeHay Law Library - Tarrant County

Ki-ốt tòa án ảo là các trạm máy tính giúp các thành viên cộng đồng kết nối với tòa án và tìm trợ giúp pháp lý.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Legal Research Resources for Beginners:

Hướng dẫn nghiên cứu này cung cấp thông tin cơ bản về các loại tài nguyên nghiên cứu pháp lý cũng như thời điểm sử dụng chúng.


Quyền Nuôi Con và Cấp Dưỡng Nuôi Con:

Hướng dẫn nghiên cứu này bao gồm luật, sách và các tài nguyên khác đề cập đến vấn đề cấp dưỡng nuôi con và quyền nuôi con.


Ly Hôn:

Hướng dẫn nghiên cứu này bao gồm thông tin về ly hôn ở Texas.


Luật Chủ Nhà/Người Thuê Nhà:

Hướng dẫn nghiên cứu này cung cấp thông tin về luật chủ nhà và người thuê nhà ở Texas.

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Legal Aid of NorthWest Texas


LANWT cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý dân sự trên diện rộng cho khách hàng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn bao gồm luật gia đình, di chúc, vấn đề chủ nhà/người thuê nhà, phúc lợi công cộng, phục hồi cộng đồng và các vấn đề bất động sản.


Đăng Ký Đường Dây Tarrant County Bar Association LegalLine:

LegalLine là một chương trình phục vụ cộng đồng được Hiệp Hội Luật Sư Hạt Tarrant thực hiện hai lần một tháng. Các luật sư tình nguyện từ Hiệp Hội Luật Sư Hạt Tarrant đưa ra lời khuyên miễn phí cho cư dân Hạt Tarrant vào một số ngày nhất định. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.

Texas A&M Legal Clinics:

Texas A&M Legal Clinics mang đến cho sinh viên cơ hội áp dụng các kỹ năng của mình để làm việc thay mặt cho khách hàng thực trong nhiều lĩnh vực thực hành khác nhau. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Luật Sư Texas Đại Diện cho Cựu Chiến Binh Texas:

Các luật sư, trợ lý luật sư và sinh viên luật trên khắp Hạt Tarrant tình nguyện cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí tại các phòng tư vấn và trợ giúp thêm bên ngoài văn phòng cho những người đủ điều kiện. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hiệp Hội Luật Sư Hạt Tarrant:

Các luật sư trong chương trình giới thiệu này đã đồng ý cung cấp một buổi tư vấn ba mươi (30) phút với mức phí cố định là $20,00 một buổi. Nếu quý vị yêu cầu tư vấn lâu hơn hoặc nếu tư vấn vượt quá thời gian quy định, luật sư có thể tính phí tư vấn bổ sung cho quý vị phù hợp với mức phí của luật sư đó.

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị.

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page