top of page

Harlingen Public Library

Cảm ơn quý vị đã sử dụng Ki-ốt Tòa Án Ảo tại Harlingen Public Library


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Cơ Sở Dữ Liệu TexShare

Cơ Sở Dữ Liệu TexShare của Harlingen Public Library cung cấp Biểu Mẫu Pháp Lý Gale với thông tin đăng nhập của thẻ thư viện tại trang danh mục thư viện.

 

Đăng nhập bằng số thẻ thư viện và mật khẩu của quý vị, chọn Cơ Sở Dữ Liệu TexShare, nhấp vào Tài Nguyên A-Z, chọn "L" và nhấp vào Legal Forms (Biểu Mẫu Pháp Lý).


https://harlingen.biblionix.com/catalog/


TexasLawHelp.org

Thông tin về nhiều chủ đề pháp lý bao gồm quyền cá nhân, luật gia đình, lập kế hoạch tài sản, khiếu nại nhỏ, v.v.

https://vi.texaslawhelp.org/


Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Texas RioGrande Legal Aid (TRLA):


Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho cư dân có thu nhập thấp ở 68 hạt thuộc Tây Nam Texas. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.

Videos và các hướng dẫn

Biểu Mẫu Pháp Lý Gale

Hướng dẫn này chỉ dẫn quý vị cách điều hướng và tải xuống các tài liệu pháp lý.

Biểu Mẫu Pháp Lý Gale - Công Cụ Pháp Lý

Hướng dẫn này khám phá các công cụ trong Biểu Mẫu Pháp Lý Gale, bao gồm các định nghĩa pháp lý và Hỏi Đáp pháp lý.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page