top of page

Harris County Robert W. Hainsworth Law Library

Harris County Robert W. Hainsworth Law Library hợp tác với Texas Legal Services Center (TLSC) làm địa điểm đặt Ki-ốt Tòa Án Ảo.


Ki-ốt Tòa Án Ảo mở cửa từ 8:30 sáng – 12:00 trưa và từ 1:00 chiều – 4:30  chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Tất cả mọi người đều có quyền sử dụng ki-ốt.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Trang Chủ Harris County Robert W. Hainsworth Law Library:

Trang chủ của thư viện luật nơi quý vị có thể tìm thấy những liên kết hữu ích để hỗ trợ các vấn đề pháp lý của mình.

Thông Tin & Tài Nguyên Tự tTrợ Giúp của Harris County Robert W. Hainsworth Law Library:

Các nguồn lực để giúp các đương sự điều hướng hệ thống tòa án.


Truy cập cơ sở dữ liệu từ xa của Harris County Robert W. Hainsworth Law Library:


Hướng dẫn cách truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu chọn lọc từ xa do thư viện luật cung cấp.

https://www.harriscountylawlibrary.org/remote-database-access

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Houston Bar Association LegalLine

Tư vấn pháp lý miễn phí cho công dân Hạt Harris, Texas vào ngày Thứ Tư đầu tiên và thứ ba hàng tháng. Hướng dẫn đăng ký có tại đây.


Houston Volunteer Lawyers:

Houston Volunteer Lawyers là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp lớn nhất tại Hạt Harris và các khu vực lân cận. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Lone Star Legal Aid:

Cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí nói chung cho các gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Earl Carl Institute:

Hỗ trợ pháp lý miễn phí về các vấn đề sau:

Bảo Tồn và Tịch Thu Tài Sản, Dịch Vụ Phòng Ngừa, Dự Án Tư Pháp Vị Thành Niên ECI, Thurgood Marshall School of Law Innocence, Dự Án, Sáng Kiến ECI/MBK Clean Slate. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.


Beacon Law

Hỗ trợ người dân Houston vô gia cư về các vấn đề pháp lý, kinh tế và nhà ở.

Hãy gọi 713-220-9780 để biết thông tin đặt lịch hẹn.


Aid to Victims of Domestic Violence (AVDA)

Các dịch vụ bao gồm hỗ trợ nạn nhân, an toàn cho nạn nhân, vận động pháp lý, dịch vụ tư vấn, can thiệp hành hung, v.v..

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page