top of page

Noah Project

Cảm ơn quý vị đã sử dụng Ki-ốt Tòa Án Ảo tại Noah Project.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm


Lớp Học Thông Tin Pháp Lý


Sẽ có một lớp học trực tiếp về các thông tin pháp lý tại Noah Project. Vui lòng liên hệ với Nhân Viên Hỗ Trợ quý vị để biết thêm thông tin.


Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp về ki-ốt, vui lòng hỏi Nhân Viên Hỗ Trợ của quý vị. Nhân Viên Hỗ Trợ có thể trợ giúp quý vị cách vận hành ki-ốt nhưng họ không phải là luật sư nên không thể đưa ra lời khuyên pháp lý.

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị không có con là trẻ vị thành niên

Tôi cần giúp đỡ về việc ly hôn, chúng tôi có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị có con là trẻ vị thành niên


https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-have-children-under-18 


Tôi cần trợ giúp để xác định quyền nuôi con ban đầu nhưng tôi chưa kết hôn:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách giành quyền nuôi con và cấp dưỡng nuôi con tại Tòa án


https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-custody-order-i-am-the-childs-parent-sapcr 


Tôi cần ly hôn, chúng tôi không có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị không có con là trẻ vị thành niên

https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-do-not-have-minor-children 


Tôi cần một lệnh bảo vệ:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn xin lệnh bảo vệ.


https://vi.texaslawhelp.org/toolkit/i-need-protective-order 


Tôi cần kéo dài vụ án:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách xin thẩm phán thêm thời gian cho vụ việc của mình.


https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-continuance 

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Văn Phòng Luật Sư Quận Hạt Taylor:


Chỉ hỗ trợ về việc xin các Lệnh Bảo Vệ. Không thể trợ giúp các vấn đề khác về luật gia đình. Quý vị có thể tìm thấy đơn đăng ký dịch vụ pháp lý tại trang web được liệt kê.


Regional Victim Crisis Center:


Cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nạn nhân của tội phạm, bao gồm cung cấp thông tin và biện hộ trong các vụ án hình sự và đại diện trực tiếp trong các vụ án có Lệnh Bảo Vệ. Nộp đơn bằng cách gọi đến số đường dây nóng được liệt kê.

  • Điện thoại: (325) 677-7895


Tổng Chưởng Lý


Hỗ trợ các vấn đề về cấp dưỡng nuôi con và quan hệ cha con. Đơn đăng ký mở hồ sơ vụ án cấp dưỡng nuôi con có thể được tìm thấy trên trang web của họ hoặc gửi qua đường bưu điện.


Legal Aid of NorthWest Texas


LANWT cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý dân sự trên diện rộng cho khách hàng có thu nhập thấp và có hoàn cảnh khó khăn bao gồm luật gia đình, di chúc, vấn đề chủ nhà/người thuê nhà, phúc lợi công cộng, phục hồi cộng đồng và các vấn đề bất động sản.

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page