top of page

Presidio Virtual Court Kiosk

Cảm ơn quý vị đã sử dụng Ki-ốt Tòa Án Ảo của Tòa Án Quận 394 ở Hạt Presidio.


Ki-ốt này mở cửa cho công chúng giải quyết các vấn đề của tòa án từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm hàng tuần.


Nếu quý vị cần trợ giúp để sử dụng ki-ốt này, quý vị có thể truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi tại:


https://kiosksupport.tlsc.org/ 


Để được trợ giúp, hãy nhấp vào nút trò chuyện trực tiếp, ở góc dưới bên phải màn hình, trên trang web của ki-ốt. Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Điều Hướng Tòa Án Ảo, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều theo giờ chuẩn Miền Trung.


Để được tư vấn pháp lý miễn phí (nếu quý vị đủ điều kiện), hãy sử dụng cùng nút trò chuyện đó từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều, giờ chuẩn Miền Trung, Thứ Hai đến Thứ Năm.

Anchor 1

Chủ đề pháp lý

Trang web của tòa án quận 394

Để lấy tài liệu của Tòa án Quận, vui lòng truy cập: 

https://texas394th.com/ 


Đơn xin luật sư do tòa chỉ định:

https://airtable.com/appHeGCSUy1d8h3EH/shrIbFIoAMjBi9ELO 

 

Phản Hồi Lời Triệu Tập của Bồi Thẩm Đoàn:

Liên kết này có thông tin về cách Phản Hồi Lời Triệu Tập của Bồi Thẩm Đoàn:

https://texas394th.com/for-jurors 

 

Tôi cần ly hôn, chúng tôi không có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị không có con là trẻ vị thành niên

https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-do-not-have-minor-children 

 

Tôi cần giúp đỡ về việc ly hôn, chúng tôi có con là trẻ vị thành niên:


Hướng dẫn này cho quý vị biết cách nộp đơn ly hôn nếu quý vị có con là trẻ vị thành niên

https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-need-a-divorce-we-have-children-under-18 


Thay Đổi Tên:


Liên kết này có thông tin, biểu mẫu và hướng dẫn về việc thay đổi tên.

https://vi.texaslawhelp.org/guide/i-want-to-change-my-name


Thuế Tài Sản và Miễn Trừ Gia Cư:


Bài viết này có thông tin về thuế tài sản và miễn trừ gia cư.

https://vi.texaslawhelp.org/article/property-taxes-and-homestead-exemptions 

Hỗ trợ pháp lý gần tôi

Texas RioGrande Legal Aid (TRLA):


Texas RioGrande Legal Aid (TRLA) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự miễn phí cho cư dân có thu nhập thấp ở 68 hạt thuộc Tây Nam Texas. Nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm.

Videos và các hướng dẫn

Xem "Cách chuẩn bị sẵn sàng cho Tòa Án Ảo"

Tìm hiểu cách chuẩn bị cho phiên tòa trực tuyến của quý vị

Xem “Cách Sử Dụng Ki-ốt"

Tìm hiểu cách điều hướng phần mềm Ki-ốt.

Quy định về Tòa án ảo ở Texas là gì?

Tìm hiểu về các quy định của Tòa án ảo tại Texas.

bottom of page